Jolana Laznibatová, oficiálne foto

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

  • riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave
  • psychologička, pedagogička, vedecko-výskumná pracovníčka
  • Slovenka roka 2016 v kategórii vzdelávanie a podpora mladých talentov

Profesný životopis Program APROGEN Ocenenia a ohlasy

26 Oct 2016 - Úspešný absolvent M. Buchman pracuje na inováciách v oblasti liečby rakoviny

Portál Startitup.sk uverejnil rozhovor s naším absolventom M. Buchmanom

"Keď mal Marek Buch­man len 17 rokov dostal mož­nosť strá­viť leto v Hong­kongu, kde spo­lu­pra­co­val na výskume s pro­fe­sormi na miest­nej uni­ver­zite. Bol jediný v roč­níku, kto dostal šti­pen­dium, ktoré pokrylo jeho náklady na štú­dium na sláv­nom Oxforde. Je po ňom pome­no­vaný aste­roid. No mladý cha­lan aj napriek množ­stve zís­ka­ných cien, nezas­pal na vav­rí­noch a momen­tálne spo­lu­pra­cuje na vývoji nových che­mo­te­ra­pe­utík. Má len 23 rokov, no vo svete che­mic­kého výskumu ho začí­najú roz­poz­ná­vať aj vďaka pub­li­ko­va­nej dip­lo­mo­vej práci."

Čítať celý rozhovor

16 Oct 2016 - Letná Ambroziáda (+foto)

V spolupráci Umeleckou agentúrou AMBROZIÁDA a univerzitou z Hradca Králové sa uskutočnila na našej škole LETNÁ AMBROZIÁDA - na podporu a rozvíjanie talentov v oblasti umenia.

Pracovalo sa na rozvoji hudobného, tanečného a dramatického nadania, ale aj na oblasti muzikál a film. Hlavným prednášajúcim bol herec Jan Přeučil s manželkou Evou.

Letný tábor umeleckého zamerania pre nadané deti mal veľký úspech medzi deťmi, ale aj u rodičov.


Poďakovanie spokojnej matky:

Ešte raz sa Vám chcem poďakovať za syna Dávida i za všetky deti, čo pre ne robíte v letných táboroch. Za jediný týždeň! "Dávidov" film MIMO A RIADNY má veľký úspech, je to samotným spracovaním filmu i námetom. Mňa osobne veľmi dojal.Som rada, že záverečného programu sa zúčastnila i p. Laznibatová, ktorá sa venuje nadaným deťom. Dávidovi sa veľmi páči filmovanie vo Vašom tábore, teší sa na ďalší. Dnes sme si spolu pozreli video Vašich 10 pravidiel, ako prežiť Ambroziádu. Skvelé, úžasné, zábavnou formou podané vážne dodržiavanie pravidiel.

Prajem Vám veľa úspechov vo Vašej práci.

Kolembusová

Ďalšie aktuality