Marek Buchman študoval na ŠpMNDaG, potom na Oxforde s excelentnými výsledkami, a dnes ako doktorand v Texase vyvíja zlúčeniny, ktoré by mohli pomôcť pri liečbe rakoviny.

Celý článok

Príloha Plus denníka Sme priniesla článok o našej študentke Paulíne Smolárovej, ktorá ako jediné dievča reprezentuje Slovensko v Medzinárodnej olympiáde z informatiky. V klasickej škole sa nudila, medzi nadanými je šťastná.

Continue reading...

Portál Startitup.sk uverejnil rozhovor s naším absolventom M. Buchmanom

"Keď mal Marek Buch­man len 17 rokov dostal mož­nosť strá­viť leto v Hong­kongu, kde spo­lu­pra­co­val na výskume s pro­fe­sormi na miest­nej uni­ver­zite. Bol jediný v roč­níku, kto dostal šti­pen­dium, ktoré pokrylo jeho ná...

Continue reading...

V spolupráci Umeleckou agentúrou AMBROZIÁDA a univerzitou z Hradca Králové sa uskutočnila na našej škole LETNÁ AMBROZIÁDA - na podporu a rozvíjanie talentov v oblasti umenia.

Pracovalo sa na rozvoji hudobného, tanečného a dramatického nadania, ale aj na oblasti muzikál a film. Hlavným prednášaj...

Continue reading...