Efektivita ŠpMNDaG

Efektivita ŠpMNDaG sa najlepšie ukáže v umiestnení študentov a ich prijatí na vysoké školy a univerzity doma i v zahraničí. Zoznam absolventov ŠpMNDaG a ich prijatie na vysokoškolské štúdium uvádzame v nasledujúcom prehľade.

Absolventi 2012 – 2015

Zahraničné univerzity

Bournemouth (Ang.)
Kramárová Lucia – BA Acting Course in Arts University Bournemouth

Bristol (Ang.)
Lastovka Filip – University of Bristol, medicínska mikrobiológia

Cambridge (Ang.)
Barbora Kováčová – University of Cambridge – Computer Science

Exeter (Ang.)
Jamrichová Lucia – University of Exeter (GB), odbor Medzinarodne vztahy so studiom v zahranici

Londýn (Ang.)
Stručka Jerguš – Imperial College London, odbor Physics Msci (fyzika)
Alexandra Sulíková – Queen Mary, University of London
Mlkviková Dagmar – School of Oriental and African Studies (London), odbor Japanese and Linguistics
Tokárová – University College of London – odbor Fyzika
Tóthová Natália – University College London – European Social and Political Studies
Winczerová Barbora – University College London, Economia
Alžbeta Kurdelová – Univesity College of London, Arts and Sciences

Sparsholt (Ang.)
Kadášiová Doriana – Sparsholt College v Anglicku, odbor Animal Management (zoológia)

Glasgow (Škót.)
Baleková Zuzana – University of Glasgow, odbor Accounting and Finance
Jakub Lupták – University of Glasgow – Molecular & Cellular Biology
Matúš Mikuš – univerzitu v Glasgowe, odbor Anglicky jazyk a literatura.
Michal Miškerník – univerzita v Glasgowe, informatika
Katarína Morávková – University of Glasgow (genetika)

Edinburgh (Škót.)
Margetíny Filip – Univerzita v Edinburghu, odbor Pharmacology with Management
Balek Martin – The University of Edinburgh, Renewable Energy

Groningen (Hol.)
Juraj Privits – University of Groningen, odbor Medzinárodné vzťahy (International relations and organisations)

Haag (Hol.)
Tomáš Granec – The Hague University, Holandsko, Internatinal and European Law Adrián Cruz – The Hague University, Holandsko, Internatinal and European Law

Hjorring (Dán.)
Sochor Pavel Michal – University College of Northern Denmark, odbor Service, hospitality

Kodaň (Dán.)
Prepiaková Kristína – KEA-Copenhagen School of Design and Technology – Kodaň, odbor Architectural Technology and Construction Management

Moskva (Rus.)
Michal Brichta – MGIMO – medzinárodné vzťahy

New York (USA)
Barbora Krídlová – NY (USA), Parsons The New School For Design – Strategic Design And Managment

San Diego (USA)
Dominika Celecová – San Diego – State University – Business

Rím (Tal.)
Kohutiar Samuel – Rím, Kláštor otcov rogacionistov

Swansea (Wal.)
Hagovský Michal – University of Wales trinity saint david, odbor 3D computer animation

Viedeň (Rak.)
Dávid Schun – Universität Wien, Wirtschafts und Sozialwissenschaften, odbor Internationale Betriebwitschaft
Maximilián Beták – UNI Wien – chémia
Sára Tichá – UNI Wien
Betáková Alexandra – Univerzita Viedeň, odbor International Business Lucia Znášiková – WU Wien, odbor Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

České univerzity

Brno
Šolc Adam – Masarykova univerzita v Brne, Prírodovedecká fakulta, Geografická kartografie a geoinformatika
Mandúchová Emma – Masarykova univerzita v Brne, Lekárska fakulta, odbor Všeobecné lekárstvo
Michalko Peter – Masarykova univerzita v Brne, odbor psychológia
Krajčo Matej – Masarykova univerzita v Brne, odbor chémia
Jana Kalivodová – Masarykova univerzita Brno, PFF – matematická biológia
Peter Sandtner – FI MUNI, Paralelní a distibuované systémy
Kormaník Michael – Brno Masarykova univerzita – odbor Matematika, odbor Chémia
Krutý Matej – Brno Masarykova univerzita, odbor Ekonomika a podnikový manažment
Zorkócy Gabriel – Vysoké učení technické v Brne, F. chemická, odbor Biotechnológie
Ušák Matej – Vysoké učení technické v Brne, Stavebná fakulta, odbor Mestské inžinierstvo
Páleník Jakub – Brno Masarykova univerzita, Fakulta inf., odbor Grafika a spracovanie obrazu
Polonský Lukáš – Brno Masarykova univerzita, Prír. fakulta, Aplikovaná fyzika, nanotechnológie
Spustová Karolína – Brno Masarykova univerzita – odbor Molekulárna biológia a genetika
Teodor Quam – Masarykova univerzita v Brne, fakulta informatiky, matematicka informatika
Igor Bubeník – Masarykova univerzita v Brne, právo
Benjamin Burian – Masarykova univerzita v Brne, medicínske technológie
Svetlana Farkašová – Masarykova univerzita v Brne, FSS
Matej Lehota – Masarykova univerzita v Brne, právo
Tomáš Lintner – Brno na Anglický jazyk a literatúru
Adrián Pieš – Masarykova Univerzita – Všeobecné lekárstvo
Mirka Šefčíková – Masarykova univerzita – Filozofická fakulta – Psychologie
Maroš Šlachtič – Brno, Masarykova Univerzita, evolučná a ekologická biológia

Praha
Ďuratná Petra – 3. lekárska fakulta Univerzity Karlova v Prahe, všeobecné lekárstvo
Monika Tomeková – LF UK, Praha, Vseobecne lekarstvi
Katka Burdová – ČVUT v Prahe, Fakulta stavební – Architektura a stavitelství
Samo Rusnák – PřF UK Praha – Geografie a kartografie
Samuel Bodík – Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta, Právo
Nina Kodhájová – Vysoká škola ekonomická v Praze
Koníkova Kamila – Univerzita Karlova v Prahe, odbor Matematika
Bardiovská Ellie – Univerzita Karlova v Prahe, odbor Matematika

Slovenské univerzity

Bratislava
Kovaľ Maroš – UK Bratislava, medicína
Vargic Martin – UK Bratislava, ekonómia
Prievalský Martin – UK Bratislava, informatika
Kostická Mária – FMFI Univerzita Komenského, manažérska matematika
Jánošíková Patrícia – UK Fakulta managementu, management
Hollý Dominik – Unverzita Komenského Bratislava, mat-fyz
Hron Igor – UK Bratislava, právo
Husenica Viliam– UK Bratislava, archeológia
Dubašák Martin – STU, automobilová mechatronika
Benešová Katarína – BA UK, Matfyz, odbor Ekonomická a finančná matematika
Bliznakovová Kristína – BA UK, Filozofická fakulta, odbor Východoeurópske štúdia
Greššák Jerguš – BA UK, Matfyz, odbor Informatika
Kamasová Simona – BA UK, Prírodovedecká fakulta , odbor Geografia a regionálny rozvoj
Kordoš Samuel – BA UK, Prírodovedecká fakulta, odbor Geografia a regionálny rozvoj
Kučera Maroš – BA UK, odbor Aplikovaná informatika
Mášan Ivan – BA UK, Matfyz, odbor Matematika
Petrula Matej – BA STU – odbor Grafický dizajn
Ryšan Matúš –BA UK, Filozofická f., odbor Kulturológia
Součková Kamila – BA UK, Matfyz, odbor Informatika
Štofová Gabika – BA STU, Stavebná fakulta, odbor Pozemné stavby a architektúra
Varinský Tomáš – BA STU, Strojnícka fakulta, odbor Aplikovaná mechanika a mechatronika, štúdium v anglickom jazyku
Michaela Belanová – Matfyz – ekonomická matematika
Matej Čambál – UK Bratislava – manažment
Marek Dubašák – STU Bratislava – chemické materiály
Terézia Hollá – PriFUK – učiteľstvo biológia a chémia
Michal Jurica – NHF ENBA – finančníctvo účtovníctvo bankovníctvo
Timotej Kovačič – Farmaceutická fakulta UK – farmácia
Roman Krajniak – PEVŠ, fakulta masmédií (mediálna komunikácia)
Jakub Lutter – FM UK BA – medzinárodný manažment
Viktor Mada – PEVŠ, fakulta masmédií (mediálna komunikácia)
Matúš Malík – UK Filozofická fakulta
Peter Mešša – PEVŠ
Adam Otruba – STU Bratislava – inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Filip Petrek – UK Bratislava – právo
Roman Sklenica – STU BA – chémia, medicínska chémia, chemické materiály
Martin Stuchlík – Fakulta matematiky – aplikovaná informatika
Petra Vočková – Farmaceutická fakulta UK – farmácia
Zuzana Závodská – architektúra
Dorota Žiaková – UK Bratislava – fakulta managmentu
Tereza Ábelová – STU FCHPT – Biotechnológie a potravinárske technológie
Irena Bačinská – UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – odbor fyzika
Radovan Balog – UK Bratislava, Mat-fyz, informatika
Martin Bučka – STU – pozemné stavby a architektúra
Samuel Burda – UK Bratislava, právo
Nina Demčáková – Prírodovedecká fakulta UK – biológia
Dávid Dráb – Prírodovedecká fakulta UK – biológia
Boris Gombár – Prírodovedecká fakulta UK – Geografia v štátnej správe a samospráve
Richard Gramblička – Mat-fyz UK – Ekonomická a finančná matematika
Tomáš Hajdu – STU, chémia
Jakub Hranický – UK, Teoretická informatika
Filip Janitor – UK Bratislava, Mat-fyz
Tomáš Kollár – UK Bratislava, psychológia
Adam Máčaj – UK Bratislava, právo
Miroslav Miko – PraF UK Bratislava – právo
Matej Miškuf – EUBA, ekonómia
Lucia Nemcová – UK Bratislava, psychológia
Karolína Ondriášová – UK BA, PRIFUK- biológia, cirkevné konzervatórium v BA, odbor spev
Nikola Ozaniaková – Ekonomická fakulta, Obchodná fakulta, zahraničnoobchodné podnikanie
Lenka Pipiškova – SZU, ošetrovateľstvo
Michal Sventek – EUBA, Národohospodárska fakulta – Verejná správa a Regionálny rozvoj
Katarína Ščasná – Fif UK – Marketingová komunikácia
Erik Szalay – UK Bratislava, mat-fyz, informatika
Michaela Šandalová – FMFI UK v Bratislave
Karolína Šromeková – UK Bratislava. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – odbor fyzika

Trnava
Igor Pakan – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – politológia
Zuzana Pakanová – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Michal Autrata – Trnavská univerzita – právo

Nitra
Kleskeňová Eliška – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, odbor Hipológia