Kvalifikácia

Štúdium

Ďalšie vzdelávanie
DPŠ, funkčné vzdelávanie, inovačné funkčné vzdelávanie na MPC

Špecializácia
vývinová psychológia, psychológia osobnosti, poradenská psychológia, klinická psychológia

Zameranie
poradenstvo pre nadané deti od 2 do 25 rokov, ich vzdelávanie a rozvíjanie, obhajovanie práv nadaných detí a riešenie legislatívy pre nadaných