Spolupráca

Školy v zahraničí

Projekt Socrates – Edukácia nadaných detí:

Vedecké inštitúcie

Vysoké školy

Prednášky na medzinárodných konferenciách o vzdelávaní nadaných

Organizácia medzinárodných konferencií o vzdelávaní intelektovo nadaných žiakov v Bratislave

Aktivity pri vzdelávaní pedagógov a psychológov  v rámci ESF

Prednášky a semináre na  fakultách vysokých škôl

Špecializované prednášky

Mimoriadne aktivity

Projekty

Grantové úlohy VEGA

    2008–2010: Špecifiká vývinu a realizácia potenciálu nadaných detí
    2010–2012: Osobnostné vlastnosti nadaných žiakov strednej školy