Kontakt

Adresa

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Teplická 7
831 02 Bratislava

Sekretariát ŠpMNDaG

E-mail: skola@spmndag.sk
Tel.: +421 2 4425 3892